arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

IROP

Název programu:

Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:

 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002613

Název projektu:

SOŠ a SOU Neratovice - podpora odborného vzdělávání

Příjemce dotace:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Projekt byl spolufinancován z EU“ 

Projektový záměr


1. Název projektu
SOŠ a SOU Neratovice – podpora odborného vzdělávání

2. Operační program/číslo výzvy
Integrovaný regionální operační program/33. výzva

3. Předkladatel projektu
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

4. Cíl projektu
Cílem projektu je zajistit rozvoj klíčových kompetencí žáků školy v oblasti technických a řemeslných oborů a schopnosti práce s digitálními technologiemi prostřednictvím kvalitního a dostupného vybavení, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Nákupy nového zařízení budou realizovány s cílem zajistit u žáků reálnou uplatnitelnost na trhu práce a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.
Průřezově bude projekt řešit dopad na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků o technické a řemeslné obory a oblast digitálních technologií, vybudování zázemí, využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce.

5. Výchozí situace
V objektu Spojovací 632 probíhá odborný výcvik technických oborů vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, zedník a instalatér a teoretická výuka tříletých oborů vzdělání s technickým a řemeslným zaměřením - kadeřník, operátor skladování, kuchař číšník, mechanik opravář motorových vozidel, karosář, zedník a instalatér. Škola v této části provozuje pro žáky technických oborů vzdělání jako součást povinné výuky odborného výcviku svářečské kurzy. Škola je v objektu Spojovací rozložena do 6 dvoupodlažních pavilónů, kde vchod do jednotlivých budov je vyřešen nájezdem. Nakoupené vybavení bude umístěno v přízemí těchto pavilónů, kde je žákům zajištěno i sociální zázemí. Z popsaného vyplývá, že škola má bezbariérovost zajištěnou, včetně toalet. Mimo jiné podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění jsou stanoveny pro jednotlivé technické a řemeslné obory vzdělání podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů ke vzdělávání, kdy je základním předpokladem přijetí ke studiu, aby zdravotní způsobilost uchazeče byla bez závažných onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin a bez závažných onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
Vzhledem k tomu, že požadavky na absolventy oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem stále rostou a zaměstnavatelé požadují, aby žáci znali co nejširší spektrum praktických dovedností, je nutné, aby škola na tento trend reagovala a přizpůsobovala se požadavkům praxe. Význam technicky vzdělaných absolventů a řemeslníků je a bude velmi vysoký, neboť je v současné době jejich úbytek na trhu práce velmi značný.
Z výše popsaných důvodu je potřeba, aby ze školy vycházeli žáci nejenom s poznatky základními, ale i rozšiřujícími, což za stávající situace není možné, protože škola nedisponuje odpovídajícím vybavením pro tříleté obory vzdělání technického a řemeslného zaměření.

6. Popis projektu
Projekt bude rozdělen do klíčových aktivit zaměřených na pořízení vybavení odborných učeben podle jednotlivých oborů vzdělání za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích - technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.


Hlavní klíčové aktivity:


I. Pořízení vybavení do dílen odborného výcviku pro technické obory vzdělání
1.    Pořízení vybavení do dílny odborného výcviku pro obor vzdělání karosář
V rámci této aktivity dojde k pořízení 1 sady nářadí pro opravu karosérií bez poškození laku, 1 automatického simulátoru svařování, který je běžným počítačem se speciálním softwarem a se speciálními ovladači - maketami svařovacích hořáků a kleští. Simulátor bude sloužit pro názorné procvičování svařování bez použití plechu. Dále dojde k pořízení 8 ponků pro 16 žáků s plným vybavením potřebného nářadí (např. gola sada, pilníky, pilky, šroubováky, dílenský svěrák, nůžky na plech, kladivo, kružítko apod.) a 1 vrtačky s příslušenstvím (stojan pod vrtačku, strojní svěrák).
2.    Pořízení vybavení do dílny odborného výcviku pro obor vzdělání mechanik opravář motorových vozidel
V této klíčové aktivitě bude pořízen do dílny odborného výcviku po 1 kusu - startovací zdroj 12 / 24 V, sada konektorů, kleště na hadice, sada na vypichování konektorů, sada diagnostických kabelů, ochrana proti přepětí při svařování na automobilu 12 V, aretační přípravky motoru VW, sada na zatlačení brzdových pístů, kleště na pružiny brzd, násobič kroutícího momentu 1:64, hlavice na poškozené šrouby, automobilový senzor simulátoru, odporová dekáda, kapacitní dekáda, sada krokosvorek, sada na opravu závitů, sada na kontrolu tlaku pneu, tester autobaterií, dále 2 stavebnice motokár a 1 přístroj na měření tlumičů.  Dále dojde k pořízení 8 ponků pro 16 žáků s plným vybavením potřebného nářadí (např. gola sada, pilníky, pilky, šroubováky, dílenský svěrák, nůžky na plech, kladivo, kružítko apod.) a 1 vrtačky s příslušenstvím (stojan pod vrtačku, strojní svěrák).
3.    Pořízení vybavení do dílny odborného výcviku pro obor vzdělání instalatér
K této aktivitě se váže pořízení 1 svářečky na elektrotvarovky, 1 zamrazovacího přístroje a dalšího drobného vybavení (flexi hadice apod.). Dále dojde k pořízení 8 ponků pro 16 žáků s plným vybavením potřebného nářadí (např. gola sada, pilníky, pilky, šroubováky, dílenský svěrák, nůžky na plech, kladivo, kružítko apod.) a 1 vrtačky s příslušenstvím (stojan pod vrtačku, strojní svěrák).
4.    Pořízení vybavení do dílny odborného výcviku pro obor vzdělání zedník
Do zednické dílny budou pořízeny 2 vyrovnávací sady pro zdění.

II. Pořízení vybavení do odborné učebny pro obor vzdělání operátor skladování
Pro žáky technického oboru vzdělání operátor skladování dojde k pořízení 3 regálů do cvičného skladu, 2 klecí na zboží, 3 čteček čárových kódů, 1 schůdků k manipulaci se zbožím, 1 elektronické váhy na vážení zboží a 1 výukové sady DVD se zaměřením na BOZP, skladování zboží a skladový provoz.
III. Pořízení virtuální svářečky
IV. Pořízení motokár
V. Pořízení vybavení do odborné učebny pro obor vzdělání kadeřník
V rámci aktivity dojde k pořízení vybavení pro 2 kadeřnické provozovny, např. 10 ks pánských stolků se šuplíky, 10 zrcadel, 6 ks dámských křesel, 6 ks dámských křesel, 4 ks mycích boxů, 1 diagnostická kamera, 1 rotační klimazon, 16 ks stříhacích strojků a další drobné vybavení ( 4D nůžky, kadeřnické profesionální nůžky, kulma apod.).
VI. Pořízení vybavení odborné cvičné kuchyňky pro obor vzdělání kuchař číšník
Cvičná kuchyňka je určena pro žáky, kteří v rámci teoretických odborných předmětů vaří hotová jídla pro vlastní spotřebu, tzn. že tato jídla nejsou určena pro konzumaci žákům ani zaměstnancům školy ve školní jídelně.  Jde např. o pořízení 2 sad nožů, 1 servírovacího vozíku, 1 shockeru, 1 vakuovací baličky, 1 indukčního vařiče, 1 výrobníku ledu, 1 drtiče ledu, 1 kráječe chleba a knedlíků, 1 mixéru barového, 1 lisu na citrusy, 1 vyvalovacího lisu na těsto a dalšího drobného vybavení (hnětač, a sada příborů apod.), dále 6 pracovních stolů a 3 kuchyňských sporáků.
VII. Pořízení odborné učebny počítačů pro technické a řemeslné obory vzdělání  
V rámci klíčové aktivity dojde k pořízení a obnově 2 počítačových učeben pro celé třídy v celkovém počtu 50 žáků, které slouží pro technické a řemeslné obory vzdělání a povedou ke zvýšení klíčové kompetence práce s digitálními technologiemi. K počítačům bude pořízen i základní software - operační systém a kancelářský software - textový procesor, tabulkový procesor, software na tvorbu prezentací.
Pořízení dataprojektorů pro výuku odborných předmětů technických a řemeslných oborů vzdělání  
V této aktivitě dojde k pořízení 14 přenosných dataprojektorů pro výuku technických a řemeslných oborů.
VIII. Schodišťová plošina
 
7. Cílové skupiny
Žáci SOŠ a SOU Neratovice.

8. Předpokládaná doba realizace projektu
Zahájení: 07/2017  Ukončení: 12/2018

9. Rozpočet

rozpocet

10. Pomůcky v akci ZDE

 

23-trichokamera01

21-strojek-stříhací

23-trichokamera01

svářečka-02

svářečka-03

svářečka-04

P 20181010 141322 PN

pc-01

pc-02

pc-03

09

06

10

19

dilny-01

dilny-02

motokara-02

motokara-01

motokara-05

03

04

05

zelen-01

zelen-02

zelen-03

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014