arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Budova SOŠ – Školní 664 (vedle MÚ Neratovice)
Třídy oboru veřejnosprávní činnost – VS1, VS2, VS3, VS4 – od 8.00 hodin

Areál SOU – Spojovací 632 (vedle areálu Spolany) – všechny ostatní třídy

 

1)Teoretické vyučování

Zahájení testování na teoretickém vyučování vždy 1. vyučovací hodinu v učebnách dle rozvrhu hodin, dále výuka dle rozvrhů.

 

2)Odborný výcvik

 

MO1………………8,00 h…testování v dílnách, p. Matějka, p. Jindřich……………………..žáci zůstávají v dílnách

A2…………………7,00 h…testování v dílnách, p. Matějka ………………………..žáci odchod na pracoviště

IKZ3……………… 7,00 h…testování v dílnách, p. Darda, p. Hrubá…………………………….žáci odchází na pracoviště

KAD1, KOP1, KAD 3  OV Mladá Boleslav, Nymburk………………8,00 h…testování v učilišti - aula, p. Milerová, p. Ottová………………………… zůstávají v učilišti

KAD1, KOP1, KAD 3 OV Mělník……………….8,30 h...testování v učilišti p. Čepičková, Milerová, Ottová………….po otestování odjezd na OV Mělník

KOP 1……………7,00 h… testování v učilišti, p. Čepičková, po otestování odchod na pracoviště

KČ3………………7,00...testování v učilišti p. Malůšková, p. Končelová…pak na praxi

 

Umístění tříd screeningové testování ve čtvrtek 9. 9. 2021 (PDF)

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014