arrow Zavřít

Kalendář událostí

Říjen 2021
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

 Informace o adaptačním  kurzu  2021 – Frýdštejn, Bartošova pec 18.-22.10.2021

Kurz se uskuteční v termínu 18. – 22. 10. 2021, ubytování zajištěno v penzionu Bartošova pec, doprava autobusem  od areálu SOU a zpět .

Odjezd z Neratovic   1. skupina :    třída KAD 1 a KOP 1 v pondělí 18. 10. v 8.00 h hodin sraz v aule- areál SOU, odjezd v 9.00 h od SOU , příjezd ve středu  20. 10. odpoledne k areálu SOU

 Odjezd z Neratovic  2. skupina :    třída MO 1 a  KČ 1   ve středu  20.10. v 9.30 h v aule - areál SOU, odjezd v 10.00 h od SOU, příjezd v pátek 22.10. odpoledne k areálu SOU

S sebou vhodné oblečení a obuv, osobní doklady (OP) a kartičku zdravotní pojišťovny, kartičku ISIC (studentský průkaz – žákovskou knížku), osobní léky, přiměřenou částku na občerstvení a vstupy.

 

Sraz všech účastníků vždy před odjezdem v aule v 1. patře oranžového pavilonu budovy Spojovací 632 v areálu SOU. Zde proběhne screeningové testování účastníků kurzu (Covid – 19).  Vše bude upřesněno podle aktuálních nařízení MŠMT.

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid – 19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid – 19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného zdravotnickým pracovníkem na odběrovém místě. Tuto skutečnost nahlásí a doloží vyučujícímu. Žáci předloží výše uvedené doklady VYTIŠTĚNÉ.

Adaptační kurz je určen pro žáky a studenty vstupujících do nových kolektivů  na naší škole - SOŠ a SOU Neratovice , kde se přizpůsobují novým podmínkám v důsledku změny školy.

Nové sociální prostředí klade požadavky na spolupráci, komunikaci  a zvládnutí zátěžových situací. Je cílen na podporu navázání sociálních vazeb a podporu bezpečného třídního klimatu, nastolení spolupráce mezi třídou a třídním učitelem a na podporu komunikace a zdravého životního stylu.

Ve školním roce 2021/2022 se adaptační kurz pro 1. ročníky uskuteční v rekreačním areálu, kde budou aktivity nejen s třídními učiteli nebo učiteli odborného výcviku, ale proběhne i školení pro žáky, které zajišťuje Projekt Odyssea, z. s.  na téma prevence, šikana a závislosti.

Součástí programu budou i turistické výlety do okolí, sportovní soutěže a poznávací aktivity .

Dalším cílem je podpora soudružnosti skupiny a zdravého klimatu. Kurzu se účastní výchovný poradce a metodik prevence školy.

Naše škola získala dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2021   SPOLU PO COVIDU, proto doprava, ubytování a strava bude hrazena z této dotace.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014