arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Vážení rodiče,
vedení SOŠ a SOU Neratovice Vás srdečně zve na
TŘÍDNÍ SCHŮZKY, které se konají v úterý 8. 11. 2022


1) v 16.00 hod. v objektu Spojovací 632 (vedle Spolany Neratovice)

- pro tříleté obory vzdělání kuchař číšník, kadeřník, operátor skladování, mechanik
opravář motorových vozidel, karosář, zedník, instalatér, prodavač

- pro čtyřletý obor vzdělání třída HT1 a HT2 hotelnictví

- učitelé OV budou informovat rodiče žáků ve stejném objektu, kde žák vykonává

teoretickou výuku.

2) v 16.00 hod. v objektu Školní 664 (vedle Neratovice)
- pro čtyřleté obory vzdělání třída VS1 ‒ VS4 - veřejnosprávní činnost

- pro čtyřletý obor vzdělání třída IT1 informační technologie

3) v 16.00 hod. v objektu Cesta barikádníků 693 (Kralupy nad Vltavou)
- pro čtyřleté obory vzdělání třídy AI2, IT2, IT3, CHO3, CHO4 - informační technologie,
chemik operátor a analýza potravin

V zájmu Vašich dětí je účast žádoucí.

Rozpis umístění jednotlivých tříd bude vyvěšen u hlavního vchodu.

V Neratovicích dne 13. 10. 2022

Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka školy

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014