arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Žáci třetího ročníku oboru Veřejnosprávní činnost se zúčastnili exkurze do Muzea Policie České republiky v Praze na Karlově. Muzeum se nachází v areálu někdejšího augustiniánského kláštera, který založil Karel IV.  Exkurze začala přednáškou policisty pana Černého o trestní odpovědnosti mladistvých, o mládeži a kriminalitě, o problematice drog a o podílu mladistvých na trestné činnosti. Přednáška byla doplněna konkrétními příklady z praxe.  Další část programu byla zaměřena na prohlídku Muzea policie s výkladem o vzniku, historii a  činnosti  bezpečnostních sborů na území našeho státu , zabývala se také problematikou kriminální policie, dopravní a letecké služby a vývojem speciálních policejních složek. Velmi zajímavou částí programu byla i činnost Národní protidrogové centrály, která má v muzeu expozici o boji policie proti drogám od roku 1918 a exponáty jsou velmi poučné. Pan Černý nás také seznámil s ukázkami výstroje a výzbroje policistů a bezpečnostních sborů, expozice je věnovaná vývoji stejnokrojů , výzbroje a výstroje četnictva, policie a SNB. Nejvíce nás zaujalo oddělení kriminalistiky s ukázkami známých kriminalistických případů, expozice je doplněna několika scénami, interaktivními moduly a přístroji, kde je možno si vyzkoušet práci kriminalistů a seznámit se s historií identifikace zločinců.  Na závěr jsme si mohli vyzkoušet práci se střelnými zbraněmi, které policie používala od konce II. světové války a některé typy využívá dodnes.                   

Eva Novotná, Zdeňka Munzarová

001

002

003

004

005

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014