arrow Zavřít

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Kdo bude muset vykonat přijímací zkoušku?

Přijímací zkoušky se na žádný učební obor vzdělání nekonají. Na maturitní obory probíhají přijímací zkoušky

Je nutné lékařské potvrzení?

Ke studiu všech tříletých oborů je nutné potvrzení od lékaře. U čtyřletých oborů vzdělání rovněž požadujeme lékařské potvrzení.

Které jazyky jsou vyučovány?

U oborů vzdělání ukončených výučním listem je od prvního ročníku  vyučován povinně jeden cizí jazyk, a to anglický. U oboru vzdělání veřejnosprávní činnost se vyučují povinně 2 jazyky, jako 1. jazyk anglický nebo německý jazyk v rozsahu 4 hodin týdně,  2. jazyk je francouzský nebo anglický jazyk, v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně a od 3. ročníku 3 hodiny týdně.

Umožňuje škola ubytování pro dojíždějící?

Naše škola má vlastní domov mládeže. Cena ubytovného je stanovena na 50,-- Kč za den. Platí se zálohově ve výši 1200,-- Kč (1. ročník) nebo 600,-- Kč (2. a 3. ročník). Výše měsíční úhrady za ubytování v DM se nemění z důvodů nemoci, odjezdu z rodinných a jiných subjektivních důvodů.

Výše poplatku se ale snižuje o volné dny – svátky, školní prázdniny, volné dny z  provozních důvodů, účast na školou organizovaných akcích (např. lyžařský a turistický kurz,školní výlety.., kde si žáci platí ubytování mimo DM). Pokud je žák v DM ubytován jen část měsíce z důvodů organizace výuky, stanoví se výše úhrady za ubytování úměrně k počtu dnů, po které je ubytována.

Vyúčtování  se provádí čtvrtletně. Bližší informace naleznete zde

Jaké náklady vznikají rodičům během studia?

SOŠ a SOU Neratovice je školou zřizovanou Středočeským krajem, školné se neplatí. Učební pomůcky, materiál žáci dostávají od školy zdarma. U některých oborů vzdělání však požadujeme, aby žáci používali mimo školních i vlastní pomůcky. Z tohoto důvodu vybíráme určitou sumu peněz, za kterou nakupujme jednotně všem žákům pomůcky, které jim i po vyučení zůstávají. Po nákupu je každému rodiči předloženo vyúčtování. U oboru vzdělání kadeřník jde o částku cca 4.500,-- Kč na nákup nůžek, hřebenů, natáček, vysoušeče, břitvy apod., obor vzdělání kuchař číšník platí 1 500, -  Kč  na  zakoupení sady profesionálních nožů a obor vzdělání zedník  si zakupuje za 1 000,-- Kč pracovní nářadí, např. vodováha, olovnice, hladítka, zednická lžíce atd. Ostatní obory používají školní vybavení.

Kde shánět učebnice?

Rodiče shánějí i platí svým dětem učebnice. Doporučujeme zavedené obchody s učebnicemi a zejména internetová knihkupectví.

Začátkem školního roku organizuje škola burzu učebnic, kde mohou žáci koupit levněji učebnice od spolužáků z vyšších ročníků a případně prodat své učebnice.

Pro žáky ze sociálně slabších rodin škola na základě  odůvodněné žádosti zákonného zástupce zapůjčí  učebnice   zdarma.

Jak je to s ochrannými pracovními pomůckami?

Žáci dostávají od školy zdarma podle oboru vzdělání některé ochranné pracovní pomůcky – oděv (plášť, montérky, košile apod.). Pro zajištění OPP je nutné zaslat včas dotazník s velikostí oděvu. Obuv si zpravidla žáci hradí sami.

Má škola vlastní školní jídelnu?

V objektu Školní 664 se nachází pro ubytované žáky,  dojíždějící žáky a zaměstnance školy školní jídelna. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou nabízených jídel vysoké kvality a skladby. Cena oběda činí 30,- Kč. Ubytovaní žáci platí za celodenní stravování 64,- Kč za den, bezhotovostním způsobem formou záloh nebo hotově do pokladny školy.  Stravování mimo objekt Školní je zajišťován ve smluvních zařízením. V objektu Spojovací ve výdejně obědů SOŠ a SOU Neratovice.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook Ikona Rajce.idnes.cz - vede na profil školy na rajčeti.idnes.cz
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014