arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

VYUŽITÍ PROGRAMU COMHAIR PLUS V KADEŘNICKÉ PRAXI A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST V PROGRAMECH OFFICE, ATF A PMQ, ZCA5 A ZPS7

Z hlediska školní výuky je hlavním cílem projektu žáky dobře připravit pro budoucí zaměstnání a úspěšnost v přijímacích řízeních, pro lepší umístění na trhu práce. Projekt výrazně zvýšil produktivitu a kvalitu práce na PC a navíc zvýšil úroveň znalostí a dovedností žáků. 

Program COMHAIR PLUS v sobě spojuje nástroje na určení typu obličeje, kvalitu vlasů a úpravu účesu spolu s programem na pořízení digitálních fotografií a kamerou, skenerem, tiskárnou a jejich následné zpracování a publikování. 

Pořízení program COMHAIR PLUS bylo vysoce efektivní investicí. Módní aktualizace programu je zaručena a na pracovištích odborného výcviku se zvýšila prestiž módních návrhů účesů pro různé příležitosti. Tento program začal být vyhledávaný, každé foto je reklamou. Pozorujeme zvýšení klientely a následně i tržeb. Počítač na účesy je v salónech velice žádaný, neboť každou naši prezentaci v jiných městech provází veliký zájem veřejnosti. Pravidelná aktualizace programu módními účesy je zárukou správnosti investice do budoucna.


Zavedením nového programu ATF a PMQ jsem dosáhli základního cíle - snadno naučit žáky rychle a přesně psát. Psaní všemi deseti se pro studenty stalo stejnou samozřejmostí jako psaní rukou.

Lidé, kteří nejen dobře ovládají klávesnici PC při psaní, ale umějí s textem dále pracovat v Office a splňují další kvalifikační požadavky zaměstnavatelů při nabídce práce v moderní kanceláři, uspěli. Znalost rychlého a přesného psaní zvýší počet žáků se státní zkouškou z desetiprstové techniky a hospodářské techniky na PC. Došlo k zefektivnění výuky všech ročníků v předmětech - cizí jazyky, VSP, PRA, EKO, UCE, TEA, VYT, seminářů a volitelných předmětů. 

Vybudováním nové počítačové učebny povede k samostatnému a rychlému zpracování zadaných úkolů, každý žák bude má při výuce k dispozici vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnosti při řešení zadaného úkolu. Vyučující má tzv. lektorský přístup, a může tak soustavně monitorovat činnost, pokroky i problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy.

Vyjádření k projektu SOU Neratovice
Jedná se o software pro vizážistické zpracování typologie vlasů a volbu vhodných odstínů a střihů. Tento software je zvláště vhodný pro studenty třetích ročníků a pro studenty druhého ročníků ve druhém pololetí oboru kadeřnice, kteří si s jeho pomocí procvičují a prohlubují své vědomosti o vizážistice, typologii a kolorimetrii. Zvláště bychom pak viděli výhodu tohoto programu ve spojení s námi připravovaným projektem „Postupy v praktické výuce oborů kosmetička a kadeřnice na SOU“. Konkrétně pak při zpracování videosekvencí a fotografií technologických postupů střihů a barev.

Martin Darsa (za obor Kadeřník-Kadeřnice)
Mgr. Daniel Hoskovec (ICT koordinátor)

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014