arrow Zavřít

Kalendář událostí

Červenec 2022
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Opacity

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

VYUŽITÍ VÝUKOVÉHO SYSTÉMU FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU

Z hlediska školní výuky je hlavním cílem projektu žáky dobře připravit na úspěšné zvládnutí učebního oboru a složení závěrečných zkoušek a připravit na přijímací zkoušky nástavbového studia. Tato příprava dosud probíhala v rámci běžných vyučovacích hodin.

Tento výukový program bude využíván v návaznosti ve všech třech ročnících oboru od 1. až do 3. ročníku, vhodně doplní a rozšíří současný stav, takže školní výuka bude názornější, zábavnější a efektivnější, zejména však žáci získají možnost rozšiřovat a zkvalitňovat své znalosti přesně podle nejnovějších poznatků v oboru.

Součástí projektu je i zabezpečení přístupu k internetovým aplikacím v odpoledních hodinách k doplnění výuky a získání širšího přehledu o oboru. Projekt má tedy za cíl rovněž řešit sociální rozdíly rodin dětí odrážející se v omezeném přístupu k internetu z domova. Projekt počítá s využitím současných počítačových učeben.

Projekt přímo navazuje na vzdělávací program školy, konkrétně na učební plán oboru Automechanik čj. 12399/98 – 23 platný od 1. 9. 1998.

Pilotní projekt VYUŽITÍ VÝUKOVÉHO SYSTÉMU FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU předpokládá použití v předmětech Automobily, Elektrotechnika, Opravárenství a diagnostika, Odborný výcvik při výuce ve škole, dále při přípravě na závěrečné zkoušky, přijetí do zaměstnání a přípravě na přijímací zkoušky nástavbového studia, a to:

1. V rámci obvyklé výuky všech uvedených předmětů.
2. V přípravě pro vykonání závěrečných zkoušek ve třetím ročníku.
3. V samostatné přípravě žáků pro budoucí povolání mimo plánované hodiny výuky.
4. V přípravě pro přijímací zkoušky nástavbového studia v odpoledních hodinách.
5. Zvýšení úrovně znalostí pedagogických pracovníků školy v rámci kurzu k Výukovému systému FTV Lehrsystem.

Každý žák má k dispozici při výuce vlastní PC zaručující jeho plnohodnotnou činnost při řešení zadaného učebního úkolu. Vyučující soustavně monitoruje činnost, pokroky a problémy všech žáků. Žáci mohou také s učitelem komunikovat, klást mu konkrétní dotazy, (tzn., že je to vázáno na konkrétní látku, problém, zadání apod.). Při řešení složitých učebních úkolů, kde je nutný doplňující výklad vyučujícího, bude využita multimediální učebna .

VÝUKOVÝ SYSTÉM FTV LEHRSYSTEM PRO PŘÍPRAVU ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU AUTOMECHANIK NA SOU splňuje následující cíle:

· Zkvalitnit přípravu žáků na budoucí povolání a zvýšit tak jejich úspěšnost v přijímaní do zaměstnání a v přijímacím řízení pro nástavbové studium.
· Naučit žáky aktivně pracovat s moderními výukovými zdroji (počítač, internet).
· Naučit žáky samostatné práci s dostupnými materiály.
· Zlepšit kvalitu získávaných vědomostí prostřednictvím názorných schémat a animací používaného výukového programu.
Obohatit výuku o výukové zdroje dostupné prostřednictvím Výukového systému FTV

· Lehrsystem, textového editoru Word, tabulkového kalkulátoru Excel.
· Zajistit, aby si i učitelé a mistři OV osvojili práci s moderními výukovými zdroji a začali je využívat ve výuce.
· Zlepšit a zkvalitnit mezipředmětovou spolupráci.
· Zlepšit a zkvalitnit součinnost teoretického vyučování a praktického výcviku.

Na základě již dostupných informací výukový systém splňuje výše uvedené cíle.

SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014