O škole - Projekty EU

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice se aktivně zapojuje do grantových projektů.

OPVK

Stránky projektu OPVK - www.sosasou-opvk.cz

ROP NUTS II

Image

Modernizace školy

Výstavba venkovní učebny SOŠ a SOU Neratovice