arrow Zavřít

Kalendář událostí

Střední odborná škola
a
Střední odborné učiliště
Neratovice

Školní 664
277 11 Neratovice

tel.: 315 665 318

email: zakova.nadezda@sosasou.cz

 

TPL_BEEZ2_NEXTTAB

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vuppraha.cz

Národní institut pro další vzdělávání (dříve Pedagogické centrum Praha): www.nidv.cz

Databáze dalšího vzdělávání DAT: www.eu-dat.cz

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz 

Ministerstvo financí: www.mfcr.cz

Česká školní inspekce: www.csicr.cz

Školský vzdělávací a informační portál (ŠVIP): www.edu.cz

Českomoravská komora odborových svazů ČR - ČMKOS: www.cmkos.cz

Český statistický úřad - ČSÚ: www.czso.cz

Česká pedagogická společnost: www.ped.muni.cz/wcpds

Centrum pro reformu maturitní zkoušky - CERMAT: www.cermat.cz

SCIO: www.scio.cz

Středočeský kraj: www.stredocech.cz

Česká škola: www.ceskaskola.cz

E-gram: www.e-gram.cz

Jizdní řády IDOS: www.idos.cz

Sdružení školských asociací ČR - CZESHA: www.czeshaservis.cz

Učitelské noviny: www.ucitelskenoviny.cz

Škola on-line: www.skolaonline.cz

Zákony České republiky: www.zakonycr.cz

Spolana Neratovice: www.spolana.cz

MÚ Neratovice: www.neratovice.cz

Stahování dokumentů od Středočeského kraje: http://dokumenty.kr-stredocesky.cz

Vyplňování výkazů školy: https://sberdat.uiv.cz/login/

Vyhledávací servery: www.seznam.cz , www.google.cz 

Mapaskolstvi

 E-learningový systém
ROP Střední Čechy - odkaz partnera
OPVKm

udeska

nzz

nm

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní
664 - idatabaze.czStřední odborné školy s výučním listem - idatabaze.cz

Termíny opravných jednotných závěrečných zkoušek učebních oborů v měsíci září roku 2020 jsou stanoveny takto:

Písemná část všech oborů: úterý 08.09.2020

Praktická část všech oborů: 09. - 11.09.2020 (kadeřník - 10.9.2020 na OP Mělník)

Ústní část: úterý 22.09.2020

Termíny opravných jednotných závěrečných zkoušek v měsíci prosinec roku 2020 jsou stanoveny takto:

Písemná část všech oborů: úterý 1.12.2020

Praktická část všech oborů: 2. - 4.12.2020

Ústní část: pátek 11.12.2020

Opravné zkoušky maturitních oborů:

  1. Maturitní zkoušky – podzimní termín – písemné práce a didaktické testy –
    1. – 2. 9. 2020 – budova SOŠ Školní 664 (u MÚ Neratovice – u Penny). Časový rozpis – viz schéma CERMAT a pozvánky. Žáci se dostaví s dostatečným časovým předstihem. Pokud chtějí použít vlastní pomůcky, donesou je označené (podepsané – nejlépe samolepka vpředu) ke kontrole nejpozději do pondělí 31. 8. 2020 na budovu SOŠ v době 8.00 – 10.00
    p. Strachové
  2. Maturitní zkoušky – podzimní termín – ústní školní část – 11. 9. 2020 – budova SOŠ Školní 664 (u MÚ Neratovice – u Penny) – časový harmonogram bude upřesněn
SOŠ a SOU Neratovice
Školní 664
Neratovice 277 11


IČ: 683 834 95

tel.: 315 665 318
email: nzakova@sosasou.cz

Prohlášení o přístupnosti
Ředitelka školy:
Ing. Marcela Hrejsová

Facebook
Všechna práva vyhrazena. Veškerý materiál je majetkem SOŠ a SOU Neratovice © 2014