O škole - Historie

Informace o založení a vývoji školy i oborů

Z historie právních předchůdců SOŠ a SOU Neratovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště je škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. SOŠ a SOU Neratovice vychovává a vzdělává žáky v oborech vzdělání strojírenského, stavebního a ekonomického zaměření, dále kadeřník, prodavač – smíšené zboží a kuchař - číšník pro pohostinství a ve čtyřletém oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. V současné době škola zabezpečuje komplexní přípravu na budoucí povolání 720 žákům ve tříletých oborech vzdělání a 110 žákům ve čtyřletém oboru vzdělání zakončeném maturitní zkouškou.

Pro přípravu žáků v teoretickém vyučování, v odborném výcviku a pro ubytování a stravování mládeže škola využívá dva objekty v Neratovicích, dále pro odborný výcvik 8 odloučených pracovišť ve Středočeském kraji - Mladá Boleslav, Kladno, Benešov, Nymburk, Čáslav, Lužná, Mělník (kadeřník) a Albert Mělník (prodavač), pro obor vzdělání kuchař – číšník pro pohostinství zhruba padesáti provozních pracovišť a dalších šedesáti provozních pracovišť pro ostatní obory.