Studenti - Informace k závěrečným zkouškám

SOŠ a SOU Neratovice - Závěrečné zkoušky

Image

Závěrečná zkouška 2023/2024

Termíny jednotných závěrečných zkoušek ve školním roce 2023/2024 - zatím neurčeny
Jednotná závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem se skládá z písemné zkoušky, z praktické zkouškya zústní zkoušky.

Písemná zkouškase u všech oborů vzdělávání koná  - zatím neurčeno

Praktická zkouška: termíny zatím neurčeny

Pokud se ke zkouškám hlásí žák, který ukončil poslední ročník vzdělávání vpředchozích letech, je nezbytné dle vyhlášky č. 47/2005 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb., § 5 Opravné zkoušky a náhradní zkouškyoznámit řediteli školy písemně,ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději1 měsíc před konáním zkoušky.
Formulář je kdispozici na webových stránkách vsekci dokumenty ke stažení.
ů.

Opravné závěrečné zkoušky-termíny zatím neurčeny

Nové závěrečné zkoušky

Nová závěrečná zkouška byla od roku 2005 vyvíjena v rámci systémového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kvalita I. financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Co je nového na nové závěrečné zkoušce

Pro řešení tohoto projektu bylo velmi významné, že jeho myšlenka vycházela především z reálných potřeb pedagogické praxe. Již před jeho začátkem vznikly v některých oborech vzdělání spontánní aktivity, které směřovaly ke sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky. Vyvíjela je skupina odborných škol, kterým se jevil dosavadní stav, kdy si každá škola mohla sestavovat obsah závěrečné zkoušky v podstatě jen podle vlastních potřeb a podmínek, jako nepřijatelný. Vedl totiž k tomu, že ve školách realizujících stejný obor vzdělání mohla mít závěrečná zkouška velmi rozdílnou úroveň náročnosti. Některé ze škol v ní ověřovaly opravdu všechny kompetence významné pro výkon dané profese, jiné však (zejména z důvodu nedostatečného materiálního či prostorového vybavení) obsah závěrečné zkoušky příliš zjednodušovaly. Z nespokojenosti s tím vznikl záměr založit závěrečnou zkoušku pro daný obor vzdělání na jednotném zadání témat všech částí závěrečné zkoušky.