Studenti - Informace k závěrečným zkouškám

SOŠ a SOU Neratovice - Závěrečné zkoušky

Image

Závěrečná zkouška 2023/2024

Termíny jednotných závěrečných zkoušek konkrétních oborů ve školním roce 2023/2024 - zatím neurčeny
Jednotná závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem se skládá 
z písemné zkoušky, z praktické zkoušky a z ústní zkoušky

Písemná zkouška se u všech oborů vzdělání koná 3.6.2024

 

INFORMACE PRO  CIZINCE

V případě oborů středního vzdělání s výučním listem opatření obecné povahy v souladu s § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 67/2022 Sb. umožňuje při přípravě na ústní zkoušku  i v jejím průběhu a v průběhu písemné zkoušky a praktické zkoušky z odborného výcviku používat překladový slovník, dále se prodlužuje doba na přípravu k ústní zkoušce o 15 minut a doba ústní zkoušky o 10  minut, pokud cizinec o toto prodloužení požádá.

Pro zkušební období 05-06/2024 musí cizinec školu požádat o prodloužení doby zkoušky a doložit že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace nejpozději do 15. dubna 2024. V případě opravné a náhradní zkoušky pak do 1 měsíce před jejím konáním.

Praktická zkouška proběhne v termínech:
4. - 14.6.2024.
Konkrétní termíny jednotlivých oborů zatím neurčeny

Ústní zkouška proběhne v termínech:
17.-19.6.2024.
Konkrétní termíny jednotlivých oborů zatím neurčeny

Opravné závěrečné zkoušky-termíny na šk. rok 23/24 zatím neurčeny

V souladu s Vyhláškou č.47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách  závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, § 5 opravné zkoušky a náhradní zkoušky vyhlašuje ředitelka školy termíny pro tyto zkoušky ve školním roce 2023/2024 takto:

Termíny stanovené pro opravné zkoušky a náhradní závěrečné zkoušky v roce 2022/2023

Září:

Písemná zkouška: 

Praktická zkouška: 

Ústní zkouška: 

Prosinec:

Písemná zkouška: 1. 12. 2023

Praktická zkouška: 5. - 6. 12. 2023

Ústní zkouška: 15. 12. 2023

Pokud se ke zkouškám hlásí žák, který ukončil poslední ročník vzdělávání v předchozích letech, je nezbytné dle vyhlášky č. 47/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005 o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb., § 5 Opravné zkoušky a náhradní zkoušky oznámit řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Formulář je k dispozici na webových stránkách v sekci dokumenty ke stažení.