Studenti - Stravování

Informace ohledně možnosti stravování studentů

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Školní 664, Neratovice
nabízí v prostorách školní jídelny pro veřejnost a instituce

Informace ohledně přihlašování žáků ke stravování

Každý strávník má svůj účet na portále www.strava.cz, který slouží pro objednávání stravy, její odhlašování a kontrolu placení.

Žák dostane od třídního učitele formulář k přihlášení ke stravování, po zaregistrování do systému a zaplacení poplatku 60,-Kč obdrží čip.

Žáci školy platí stravování hotově nebo převodem na účet. Platby na účet musí být označeny VS, který se skládá z počátečního čísla u žáků 901 a z čtyřmístného čísla, které dostanou po registraci do portálu www.strava.cz.  Při platbě na účet počítejte s časovou prodlevou (není vyřízeno obratem).

Číslo účtu školy: 19-8272400207/0100.

Kontaktní osoba: D. Došlá, tel : 723736366, mail : dosla.dana@sosasou.cz

Cena oběda pro žáky v současné době činí 40,- Kč.

Stravování
Stravování