O škole - IROP-ITI

Projekt IROP-ITI je financován za podpory EU.

IROP-ITI

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM-program sloužící k podpoře regionů. Je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj

Cílem projektu je modernizovat vybavení školy a technické zařízení na standardy odpovídající 21. stolení a tím zkvalitnit výuku v teoretickém vyučování i odborném výcviku u všech vyučovaných oborů. Výměna již zastaralých strojů a dovybavení dílen je nutností, která zkvalitní podmínky pro přípravu žáků pro jejich uplatnění na trhu práce. Škola tak bude moci poskytnout svým studentům lepší studijní podmínky, díky kterém se pak lépe uplatní na trhu práce. Cíle projektu jsou v souladu s investiční prioritou a specifickým cílem výzvy a to je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech. Dále pak budování bezbariérovosti a vnitřní konektivity.

Po sloučení škol  se do SOŠ a SOU převezly stroje a zařízení do dílen OV, které budou využívány žáky oboru vzdělání karosář, instalatér, mechanik opravář, zedník. Jedná se např.o  pásovou pilu, univerzální frézka, brusku rovinnou, soustruhy, svářecí  invektory.  Dále vybavení a zařízení  chemické laboratoře. Na SOŠ zdvihací plošina a vybavení učeben. Udržitelnost zařízení  budeme zajišťovat 5 let.

Odkaz na web - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Image

Registrační č. projektu: CZ.062.67/0.0/0.0/16_066/0006440

Laboratoř

laborator06

laborator15

Magnetická bruska

magneticka bruska05

magneticka bruska06

 Pásová pila

pasova pila01

pasova pila05

Soustruh

soustruh03

soustruh08

Soustruh Unimat

soustruj unimat03

soustruj unimat04

Svářečka

svarecka06

svarecka08

Univerzální frézka

univerzalni frezka01

univerzalni frezka03