Organizace školy - Komise školy

Přehled jednotlivých komisí v rámci školy

Porada vedení

Účastní se zástupci ředitele, vedoucí PO, PR manager. Zápis provádí p. Žáková

Pedagogické rady

Účastní se ZŘ pro TV, OV, učitelé, učitelé OV. Zápisy provádí: p. Žáková.

Školní výchovná komise

Předseda: Ing. Marcela Hrejsová
Členové: ZŘ, UOV, TU, VP 

Koordinátoři školy:

Koordinátor ICT:   Ing. H. Holcová, P. Belica

Koordinátor EVVO:  Mgr. L. Mrzílková

Přijímací komise uchazečů o studium

Předseda: Ing. Marcela Hrejsová
Členové: ZŘ

Metodické a předmětové komise