Organizace školy - Komise školy

Porada vedení

Účastní se zástupci ředitele, vychovatelka a zástupce ČMOS pouze v případě řešení pracovně – právních problémů. Zápis provádí p. Žáková

Pedagogické rady

Účastní se ZŘ pro TV, OV, učitelé, učitelé OV. Zápisy provádí: p. Žáková, p. Mrzílková