Studenti - Pravidla pro stipendia

SOŠ a SOU Neratovice - Pravidla pro získání stipendia

Image

Pravidla pro poskytování „Motivačního prospěchového stipendia“ žákům SOŠ a SOU Neratovice

Motivační stipendia se od školního roku 2023/2024 ruší, ale  budou nahrazena "pololetní odměnou za velmi dobré studijní výsledky".

Odměna je žákům poskytováno s cílem zvýšit jejich snahu o lepší studijní výsledky. Je hrazena z prostředků SRPŠ při SOŠ a SOU Neratovice. Nevzniká na ni právní nárok, sporné případy posuzuje představenstvo SRPŠ v součinnosti s vedením školy.

Vztahuje se na žáky SOŠ a SOU Neratovice, kteří splnili následující kritéria:

  1. Žák řádně plní své školní povinnosti (mj. žádná neomluvená absence) a studijní průměr má do 1,5.
  2. Žákovi nebylo v průběhu hodnoceného pololetí uděleno žádné výchovné opatření, jeho chování je hodnoceno jako velmi dobré.
  3. Žák zaplatil příspěvek do SRPŠ ve správné výši a v řádném termínu. Výjimku má žák, který předložil doklad o sociální potřebnosti.
  4. Stipendium bude vypláceno jednorázově v hotovosti za celé pololetí po termínu závěrečné klasifikační porady.
  5. Výplatní termín stanoví představenstvo SRPŠ.
  6. Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena výše odměny  500,- Kč za pololetí. 
  7.  U žáků, kteří nastoupili na naši školu v průběhu hodnoceného pololetí, se do výplaty započítávají pouze ty měsíce, ve kterých byli žáky školy.