Služby veřejnosti -Rekvalifikace

SOŠ a SOU Neratovice nabízí rekvalifikační kurzy

Stravování

SOŠ a SOU nabízí rekvalifikační kurzy ve všech oborech vzdělání, které má zařazené v rejstříku školy

Cena 15 000,-Kč          Přihláška k rekvalifikace na stránce „Dokumenty ke stažení

Kontakt

Zástupkyně ředitele pro odborný výcvik - ing. Jitka Hrubá.

Telefon:  313100703, 602 253 467

E-mail:   hruba.jitka@sosasou.cz