Služby veřejnosti - Pronájem výukových prostor

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje pronájem prostor pro firmy a instituce

Podrobnější informace
o pronájmu získáte
u ředitelky školy

na telefonním čísle 315 663 115
 nebo: 728 899 202 

mail: hrejsova.marcela@sosasou.cz

tělocvična

v objektu Spojovací 632 (vedle Spolany Neratovice)

2 multimediální učebny

dataprojektor, video, vizualizér, PC s připojením na internet, 74 a 30 míst

2 interaktivní učebny

PC s připojením na internet, DVD, interaktivní tabule, 18 a 26 míst

4 učebny výpočetní techniky

v každé učebně 15 PC žákovských, 1 PC lektorské, možnost promítání výukových materiálů prostřednictvím dataprojektoru na plátno, připojení na internet

Další učebny dle požadavku.

Ceny za pronájem výukových prostor dohodou podle druhu učebny a počtu účastníků.

Image
Image
Image
Image
Image