Služby veřejnosti - Pronájem výukových prostor

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje pronájem prostor pro firmy a instituce

Podrobnější informace
o pronájmu získáte
u ředitelky školy

na tel. čísle: 728 899 202 

mail: hrejsova.marcela@sosasou.cz

tělocvična

v objektu Spojovací 632 (vedle Spolany Neratovice)

2 multimediální učebny

dataprojektory, PC s připojením  na internet

Další učebny dle požadavku.

Ceny za pronájem výukových prostor dohodou podle druhu učebny a počtu účastníků.

Image
Image
Image
Image
Image