65-42-M/01 Hotelnictví
čtyřletý studijní obor SOŠ zakončený maturitní zkouškou

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Profil absolventa:

Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro oblast hotelových služeb a cestovního ruchu. Vychází z předpokladu, že část absolventů bude vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně podnikatelské nebo řídící v oblasti hotelových služeb a cestovního ruchu. Část studentů bude pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ.