Služby veřejnosti - Catering

SOŠ a SOU Neratovice zajišťuje catering pro širokou veřejnost

Objednávky

SOŠ a SOU Neratovice
sekretariát školy
Školní 664
277 11 Neratovice

e-mail:
 zakova.nadezda@sosasou.cz

Objednávka musí obsahovat

  • datum a místo konání akce
  • čas:  od - do
  • počet osob
  • cenu za osobu a cenu celkem
  • kontaktní adresu
  • telefon (e-mail)

školení, prezentace firem s občerstvením

svatby, promoce, smuteční hostiny

oslavy narozenin a jiné

Všechny tyto akce zajišťujeme v termínech od 1.10. do 31.5. kalendářního roku ve dnech pondělí až sobota.

Žáci oboru vzdělání kuchař-číšník pod vedením učitelů OV připraví pro zájemce pohoštění v zařízení školy, případně připravíme jídlo v zařízení školy a zákazník si ho odebere. 

Příprava pokrmů a samotná obsluha probíhá na vysoké profesionální úrovni. 

Stravování