O škole - NROS

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice se aktivně zapojuje do grantových projektů.

NROS – ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

Odkaz na projekt: kbudoucnosti.cz