O škole - Projekt IKAP II

Projekt IKAP II je financován za podpory EU.

Image
Image

SOŠ a SOU Neratovice se zapojila do krajského projektu uváděného zkratkou IKAP 2. Škola se v rámci tohoto projektu zaměří na vzdělávání v oblasti oboru mechanik opravář motorových vozidel. Do projektu budou zahrnuty žáci mateřských škol, základních škol, žáci SOŠ a SOU Neratovice a veřejnost.
Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje

Zkrácený název projektu: IKAP II
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862
Období realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023
Číslo výzvy: 02_19_078
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Image