O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Teoretické vyučování

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům

od 1. 9. do 30.6.

2. Dojíždění žáků

 • druh dopravy: doprava do školy autobusem, vlakem, MHD hl. města Prahy, na kole,
 • časový údaj: přímé spoje do 50 minut, spoje s přestupem do 90 minut.

3. Organizace školního dne, režim dne

 • ROZPIS VYUČOVACÍCH HODIN - objekty Školní a Spojovací

   

   Hodina   Od - Do  Přestávka 
   0. 07,10-7,55 07,55- 8,00
   1. 08,00-8,45 08,45- 8,55
   2. 08,55-9,40 09,40- 10,00
   3. 10,00- 10,45 10,45- 10,55
   4. 10,55- 11,40 11,40- 11.50
   5. 11,50-12,35 12,35- 12,45
   6. 12,45-13,30 13,30- 13,35
   7. 13,35-14,20 14,20- 14,25
   8. 14,25-15,10 15,10- 15,15
   9. 15,15-16,00  

4. Nástup do školy

Spojovací - žáci i zaměstnanci vcházejí do školy vrátnicí, školní pavilony a šatny se otevírají v 6.30 hod. vrátnou objektu, vstup žáků do šaten je povolen po otevření jednotlivých budov. Klíče od tříd jsou umístěny ve vrátnici.

V 7.55 hod. vrátná v obou objektech uzamyká pro žáky vrátnici a jejich pozdní příchod je hlášen ZŘ.

Žáci se řídí pokyny určeného dozoru. Na pořádek a bezpečný příchod žáků dbá po příchodu zaměstnanec provozního oddělení, nástup pedagogů na dozory je 15 min. před zahájením vyučování.

Školní – budova se otevírá v 6.30 hod. Žáci i zaměstnanci vcházejí do školy hlavním vchodem přes vrátnici. Všichni žáci si boty a svršky odkládají v šatně v suterénu. Šatny se odemykají v 6,30 hod. Nové šatní skříňky mají žáci k dispozici po zaplacení vratné zálohy za klíč a to Kč 50,-. Každý žák má k dispozici jednu skříňku, kam odkládá vše. Na pořádek a bezpečný příchod žáků dbá po příchodu pověřený zaměstnanec.

Odchod žáků v průběhu vyučování je možný pouze přes vrátnici, a to na základě propustky potvrzené TU – Spojovací nebo na základě povolení TU - Školní. Tuto propustku odevzdá žák při odchodu z budovy vrátné objektu. Vrátná objektu je na konci pracovního dne odevzdává ZŘ pro teoretické vyučování.

5. Začátek vyučování

V 8:00 hodin.

6. Ukončení vyučování

Dle rozvrhu hodin.

7. Organizace vyučovacích hodin

Délka vyučovací hodiny - 45 minut.

Vyučující první hodiny kontroluje a zapisuje absenci. Chybějící žáky zapisují i ostatní vyučující v dalších hodinách. Třídní učitel kontroluje průběžně docházku žáků a zápisy v třídních knize. Jsou stanoveny žákovské služby, které pečují o pořádek ve třídě.

Žák odpovídá za pořádek a čistotu svého pracovního místa. Je povinen ohlásit vyučujícímu škodu, kterou zjistil či způsobil.

Učitel dohlíží na chování žáků v průběhu hodin. Poškozování školního majetku je předmětem finančních náhrad a postihů.

Učitelé dohlížejí na odpovídající projevy žáků. Jakékoliv neadekvátní chování žáků, jež nelze uzavřít přímo, je řešeno s třídním učitelem, výchovným poradcem a ředitelkou školy (zákonnými zástupci žáka).

Třídní učitelé organizují péči o pořádek, k tomu ustanovují týdenní službu.

Po skončení vyučování žák uklízí své místo, zvedá židličku, pokud není rozhodnuto jinak. Vyučující odchází z hodiny po zajištění úplného pořádku.

Specializované učebny se řídí svým vlastním provozním řádem, s kterým jsou žáci seznámeni příslušným vyučujícím.

8. Přestávky

Zařazení v režimu: po každé vyučovací hodině, 2. přestávka v pořadí jako velká, polední přestávka na oběd, délka trvání přestávky: dopoledne 10 minut nebo 5 minut, velká přestávka: 20 minut, polední přestávka: 35 minut, odpolední přestávky: 5 minut.

Během přestávek je možnost pobytu venku: pobyt venku je možný v objektu Spojovací 632 každou přestávku, v objektu Školní 664 je možnost pobytu venku o polední přestávce.

Dále je možné využít relaxační koutky: v objektu Školní 664 – rotopedy, posilovnu a hernu, ve všech objektech odpočinková místa – stolky, křesla.

Po chodbách a schodištích se žáci pohybují tak, aby neohrožovali vlastní zdraví a bezpečnost spolužáků.

Náležitý dohled nad žáky je v době přestávek zajištěn dozory z řad pedagogů. Rozpisy pedagogických dozorů jsou stanoveny na začátku školního roku, a to na jednotlivé pavilony a patra, (Spojovací), v jídelně (Školní) .

O velké přestávce svačí žáci ve třídách, v jídelně nebo v bufetu, mohou se volně pohybovat po chodbách a sportovat na určených místech, dbají přitom pokynů dozoru.

Je přísně zakázáno vyklápět okna mimo rozsah vymezený bezpečnostní pojistkou.

Třída se větrá v rámci hodin otevřenými okny, o přestávce se větrá i otevřenými dveřmi. Služba odcházející třídy zodpovídá za čistotu a pořádek.

V době polední přestávky mohou žáci opustit budovu nebo dílny, např. z důvodu zajištěného stravování v budově mimo školu, což je považováno za přerušení vyučování, tudíž škola nezodpovídá za chování žáků a případné vzniklé následky, doporučuje se nepoužívat žádné dopravní prostředky.

Na odpolední vyučování nastupují deset minut před zahájením hodiny podle pravidel školního řádu. Žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohou v polední přestávce trávit čas v učebnách informatiky.

9. Počet hodin v jednom sledu

Zpravidla čtyři až pět hodin.

10. Režim odborná praxe - SOŠ

3 x 1 týden ve školním roce /2., 3. a 4.ročníky/,
pracovní doba a přestávky – v souladu se zákoníkem práce, dle pracovní doby smluvního zařízení,
zahájení v 7,00 hod. – 8,00 hod.
OPP – nejsou předepsány

11. Odchod žáků ze školy

Žáci opouštějí školu po ukončení vyučování, ve škole se zbytečně nezdržují. Pokud se účastní dalších akcí, konají tak za dozoru pedagogického pracovníka.