Uchazeči - Informace o přijímacím řízení

SOŠ a SOU Neratovice - Přijímací řízení do 1. ročníku a dokumenty ke stažení

Informace o přijímacím řízení

Kritéria přijímacího řízení podle oboru vzdělání pro přijetí do 1. ročníků ke studiu na SOŠ a SOU Neratovice pro školní rok 2023/2024

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a v souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení vyhlašuji pro školní rok 2023/2024 podmínky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s předpokládanými počty přijímaných žáků:

1.čtyřletý obor vzdělání
ukončení maturitní zkouškou

18-20-M/01 Informační technologie (30 žáků)
28-42-L/01 Chemik operátor (30 žáků)
29-42-M/01 Analýza potravin (30 žáků)
65-42-M/01 Hotelnictví (30 žáků)
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (30 žáků)

1) Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
2) Ukončená povinná školní docházka.
3) Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
4) Výsledky jednotné přijímací zkoušky.
5) Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.
6) Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU.

Způsob hodnocení:
1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu přidělením max. 12 bodů.
2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (podíl JPZ na celkovém hodnocení v rozsahu 60%) přidělením max. 18 bodů.
3. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 15 bodů.

3. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání tříletý obor
dálková nástavba

64-41-L/51 Podnikání (30 žáků)

1) Vyučení v oboru vzdělání prokázáním výučního listu.
2) Výsledek školní přijímací zkoušky, pokud se bude konat

Způsob hodnocení:
1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky (podíl JPZ na celkovém hodnocení v rozsahu 60%).

2. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 10 bodů.

2. tříleté obory vzdělání
ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

23 – 55 – H/02 Karosář (24 žáků)
23 – 68 – H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (24 žáků)
36 – 52 – H/01 Instalatér (24 žáků)
36 – 67 – H/01 Zedník (24 žáků)
65 – 51 – H/01 Kuchař - číšník (60 žáků)
66 – 53 – H/01 Operátor skladování (15 žáků)
66 – 51 – H/01 Prodavač (15 žáků)
69 – 51 – H/01 Kadeřník (60 žáků)

1) Velmi dobrý prospěch ze základní školy z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, velmi dobré chování na základní škole.
2) Ukončená povinná školní docházka.
3) Prokázání zdravotní způsobilosti požadované pro zvolený obor - lékařské potvrzení na přihlášce.
4) Žáci oborů vzdělání prodavač, kuchař – číšník, kadeřník musí předložit při nástupu do školy zdravotní průkaz.
5) Přijetí do 1. ročníků tříletých oborů vzdělání není podmíněno vykonáním školní přijímací zkoušky.
6) Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU.
7) Potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.
8)- U oboru vzdělání kadeřník je dáno přijetí ke studiu místní příslušností k odloučeným pracovištím školy a jejich kapacitou.

Způsob hodnocení:
1. Prospěch na ZŠ - bodové ohodnocení uchazečů seřazených podle průměrného prospěchu za 3 klas. období přidělením 30 - 1 bodu.

2. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání min. 5 bodů.