Stravování

Zajišťujeme stravovací služby pro žáky, učitele i veřejnost

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Školní 664, Neratovice
nabízí v prostorách školní jídelny pro veřejnost a instituce

Informace ohledně přihlašování ke stravování

Každý strávník má svůj účet na portále www.strava.cz, který slouží pro objednávání stravy, její odhlašování a kontrolu placení.

Po zaregistrování do systému a zaplacení poplatku 60,-Kč obdrží čip.

Stravování se platí hotově či na účet  (při platbě na účet dochází  k časové prodlevě). Platby na účet musí být označeny VS, který se skládá z počátečního čísla  901 a z čtyřmístného čísla, které se obdrží po registraci do portálu www.strava.cz.

Číslo účtu školy: 19-8272400207/0100.

Cena oběda  v současné době pro veřejnost činí 100,- Kč.

Kontaktní osoba:

Dana Došlá

tel.: 723736366

Stravování
Stravování