O škole - Objekty školy

Informace o objektech školy, ve kterých probíhá výuka

Objekt Školní

Sídlem školy je objekt Školní 664, 277 11 Neratovice, kde zpravidla probíhá teoretická výuka maturitních oborů vzdělávání a dále se zde uskutečňuje odborný výcvik 1. ročníku oborů vzdělání kadeřník a kuchař - číšník pro pohostinství. V daném objektu se též nachází školní jídelna. Tato část školy je situována vedle budovy Městského úřadu města Neratovic. Budova školy je majetkem Středočeského kraje.

Image

V této části školy byly provedeny zásadní opravy - vymalování učeben a chodeb, položení nových podlah, rekonstrukce systému ústředního topení, oprava okapů, oprava střechy a fasád, výměna dveří a některých oken, byla vybudována provozovna pro odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník, uskutečnila se úplná přestavba a rekonstrukce školní jídelny a zateplení celého objektu Školní.

V objektu Školní 664 sídlí součást – Střední odborná škola. Do doby sloučení existovala od svého vzniku v roce 1991 nejprve jako Rodinná škola, později od roku 1997 jako Střední odborná škola.

Objekt má v přízemí a v 1. patře k dispozici čtyři kmenové třídy a čtyři odborné učebny. V nově zrekonstruovaném 2. patře 5 nových učeben pro IT. Mezi odborné učebny lze počítat čtyři počítačové učebny vybavené moderními PC s připojením na internet a dataprojektorem, dále jsou v objektu k dispozici dvě jazykové učebny vybavené interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem. Ostatní třídy jsou rovněž vybaveny televizory, videorekordéry, multimediálním zařízením a dataprojektory, případně s interaktivní tabulí.

Žáci mají dále k dispozici odpočinkové koutky na chodbách před učebnami s možností nákupu základního občerstvení z automatů. Učitelé mají k dispozici kabinety, sborovnu a kuchyňku.

Součástí budovy je také školní jídelna, která poskytuje obědy pro žáky a pracovníky školy. Kapacita školní jídelny je 400 jídel a 80 míst k sezení. Školní jídelna je vybavena konvektomatem, lednicemi, plynovými sporáky, mrazáky, pracovními stoly, myčkou na nádobí, pečící troubou a dalšími nutnými stroji a nástroji. Ve školní jídelně vykonávají odborný výcvik žáci oboru vzdělání kuchař číšník. Kromě vybavení školní jídelny žáci mají k dispozici cvičný bar.

Image
Image

Pro sportovní zájmovou činnost a udržení tělesné kondice je k dispozici posilovna a relaxační sálek v suterénu školy. Žáci tyto prostory mohou využít v době přestávek a v dopoledních hodinách na domově mládeže pro prostorové cvičení. Sálek je vybavený gymnastickým náčiním a posilovna základními posilovací stroji, jako jsou lavice, věž, rotoped, orbitrek, veslovací trenažér a stůl na stolní tenis.

V tomto objektu se uskutečňuje i odborný výcvik 1. ročníků oboru vzdělání kadeřník. Žákyně mají k dispozici místnost dámského kadeřnictví, kde je 15 pracovních míst vybavených obsluhami a základními pracovními pomůckami, místnost pro pánské kadeřnictví, prostor pro mytí s mycími boxy. Pro odpočinek je k dispozici odpočinková místnost a šatna. Součástí prostoru je WC pro zákazníky a kancelář učitelů odborného výcviku.

Image

V současné době ubytování neposkytujeme.