Školní poradenské pracoviště

Kariérový poradce

Náplň práce kariérového poradce

Mgr. Iveta Trhoňová   mail: trhonova.iveta@sosasou.cz   tel: 313 100 711, 607 046 275

Konzultační hodiny: ST 10:55 - 11:40

  • Podporuje žáky střední školy při hledání budoucího zaměstnání, vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělání
  • Doporučuje vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby
  • Podporuje žáky při volbě dalšího vzdělávání a při výběru zaměstnání
  • Komunikuje s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče
  • Spolupracuje s organizacemi a firmami
  • Podporuje žáky při vstupu na trh práce, spolupracuje s ÚP ČR, s VŠ, VOŠ a poradenskými pedagogickými pracovišti