Národní soustava kvalifikací

Služby veřejnosti - dílčí kvalifikační zkoušky

Stravování

SOŠ a SOU Neratovice nabízí možnost vykonání dílčích kvalifikačních zkoušek, které po úspěšném splnění dávají možnost se přihlásit k závěrečným zkouškám

Podrobné informace k rekvalifikacím: https://www.narodnikvalifikace.cz/

Kontakt

Ing. Jitka Hrubá - zástupkyně ředitele pro odborný výcvik

Telefon:  313 100 703, 602 253 467

E-mail:   hruba.jitka@sosasou.cz

Přihláška ke zkoušce  (.doc)

Bližší informace o zkouškách, které je nutné absolvovat pro každý obor, najdete v níže přiložených souborech: