Studenti - Harmonogram roku

SOŠ a SOU Neratovice - Rozpis událostí ve školním roce

Harmonogram pro SOŠ

1) Uzavření klasifikace, pedagogické rady

 Čtvrtletní PR  14.11.2023
 Pololetní PR  18.01.2024
 Tříčtvrtletní PR  09.04.2024
 Závěrečná PR 4.ročník  28.05.2024
 Závěrečná PR  25.06.2024

2) Třídní schůzky

 Na první pololetí   14.11.2023
 Na druhé pololetí  09.04.2024

3) Den otevřených dveří

03.11.2023,  04.11.2023,  05.01.2024

4) Maturitní zkoušky - stávající podoba

Podání přihlášky k MZ do 01.12.2023
Odevzdání maturitní práce oboru VSČ 31.03.2024
Praktická část MZ - profilová část 16.-19.04.2024
Praktické a písemné zkoušky z odborných předmětů a písemné práce z CJ a CJL  16.-19.04.2024
Termíny konání didaktických testů společné části MZK 02.-07.05.2024
Studijní  volno 09.-15.05.2024
Ústní MZ - společná i profilová část MZ 16.-24.05.2024
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 29.-31.05.2024
Podání přihlášky žáka řediteli školy pro podzimní zkušební termín 25.06.2024
 Podzimní termín DT společné části MZK 02.-10.09.2024
 Profilová část MZK - podzimní termín 02.-20.09.2024

5) Přijímací řízení

- bez PZ:
1.kolo: 18.04.2024
Bližší informace budou dodány.
2.kolo: květen 2024

6) Vysvědčení

 Pololetní  31.01.2024
 Postupové ročníky  30.06.2024
 Maturitní obory  28.04.2024

7) Prázdniny a svátky

 Den české státnosti  28.9.
 Podzimní prázdniny  26.10.,27.10.
 Den boje za svobodu a demokracii   17.11.
 Vánoční prázdniny  23.12.-02.01.
 Pololetní prázdniny  02.02.
 Jarní prázdniny  19.02.-25.02.
 Velikonoční prázdniny   28.03.
 Velikonoční pondělí   01.04.
 Hlavní prázdniny    29.06.-01.09.

8) Praxe

VS3, VS4 průběžně po dobu školního roku a souvislá v době konání MZk

Harmonogram pro SOU

1) Uzavření klasifikace, pedagogické rady

 Taktéž viz SOŠ  
 
 
 
 

2) Třídní schůzky

 Taktéž viz SOŠ  
 

3) Den otevřených dveří

 Taktéž viz SOŠ    

4) Závěrečné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu


     Závěrečné zkoušky v průběhu června dle rozpisu

 Studijní volno  
 Písemná ZZ

01.06.2024

 Praktická část  04.-14.06.2024
 Ústní MZS 17.-19.06.2024
 Předání výučních   listů  24.06.2024
   
   
   

5) Přijímací řízení

- bez PZ:
1.kolo: 18.04.2024, dálková forma: 19.04.2024
   Bližší info budou dodány.
2.kolo: květen 2024

6) Vysvědčení

 1. pololetí  31.01.2024
 2. pololetí 3.ročníky  31.05.2024
 2. pololetí ostatní  30.06.2024

7) Prázdniny a svátky

 Taktéž viz SOŠ