Studenti - Harmonogram roku

SOŠ a SOU Neratovice - Rozpis událostí ve školním roce

Harmonogram pro SOŠ

1) Uzavření klasifikace, pedagogické rady

 Čtvrtletní PR  14.11.2023
 Pololetní PR  23.01.2024
 Tříčtvrtletní PR  09.04.2024
 Závěrečná PR 4.ročník  28.05.2024
 Závěrečná PR  25.06.2024

2) Třídní schůzky

 Na první pololetí   14.11.2023
 Na druhé pololetí  09.04.2024

3) Den otevřených dveří

03.11.2023,  04.11.2023,  05.01.2024

4) Maturitní zkoušky - stávající podoba

5) Přijímací řízení

- bez PZ:
1.kolo: 18.04.2024
Přihlášky musí být odevzdané do 01.03.2024
2.kolo: květen 2024

6) Vysvědčení

 Pololetní  31.01.2024
 Postupové ročníky  30.06.2024
 Maturitní obory  28.04.2024

7) Prázdniny a svátky

 Den české státnosti  28.9.
 Podzimní prázdniny  26.10.,27.10.
 Den boje za svobodu a demokracii   17.11.
 Vánoční prázdniny  23.12.-02.01.
 Pololetní prázdniny  02.02.
 Jarní prázdniny  19.02.-25.02.
 Velikonoční prázdniny    28.03.
 Velikonoční pondělí   02.04.
 Hlavní prázdniny    29.06.-01.09.

8) Praxe

VS3, VS4 průběžně po dobu školního roku a souvislá v době konání MZk

Harmonogram pro SOU

1) Uzavření klasifikace, pedagogické rady

 Taktéž viz SOŠ  
 
 
 
 

2) Třídní schůzky

 Taktéž viz SOŠ  
 

3) Den otevřených dveří

 Taktéž viz SOŠ    

4) Opravné závěrečné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu

zatím neurčeno
     Závěrečné zkoušky v průběhu června dle rozpisu

 Písemná ZZ  1.6.2024
 Praktická část   V průběhu června dle rozpisu
 Studijní volno  V průběhu června dle rozpisu
 Ústní MZ   V průběhu června dle rozpisu
   
   
   

5) Přijímací řízení

- bez PZ:
1.kolo: 18.04.2024, dálková forma: 19.04.2024
  Přihlášky musí být odevzdané do 1.3.2024
2.kolo: květen 2024

6) Vysvědčení

 1. pololetí  31.01.2024
 2. pololetí 3.ročníky  31.05.2024
 2. pololetí ostatní  30.06.2024

7) Prázdniny a svátky

 Taktéž viz SOŠ