Uchazeči - Často kladené dotazy

SOŠ a SOU Neratovice - Užitečné informace pro zájemce o studium

Kdo bude muset vykonat přijímací zkoušku?

Přijímací zkoušky se na žádný učební obor vzdělání nekonají. Na maturitní obory probíhají přijímací zkoušky

Pokud máte další dotazy, můžete nás kontaktovat mailem: 

zakova.nadezda@sosasou.cz 

Je nutné lékařské potvrzení?

Ke studiu všech tříletých oborů je nutné potvrzení od lékaře. U čtyřletých oborů vzdělání rovněž požadujeme lékařské potvrzení.

Které jazyky jsou vyučovány?

U oborů vzdělání ukončených výučním listem je od prvního ročníku  vyučován povinně jeden cizí jazyk, a to anglický. U oboru vzdělání veřejnosprávní činnost se vyučují povinně 2 jazyky, jako 1. jazyk anglický nebo německý jazyk v rozsahu 4 hodin týdně,  2. jazyk je francouzský nebo anglický jazyk, v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně a od 3. ročníku 3 hodiny týdně.

Jaké náklady vznikají rodičům během studia?

SOŠ a SOU Neratovice je školou zřizovanou Středočeským krajem, školné se neplatí. Učební pomůcky, materiál žáci dostávají od školy zdarma. U některých oborů vzdělání však požadujeme, aby žáci používali mimo školních i vlastní pomůcky. Z tohoto důvodu vybíráme určitou sumu peněz, za kterou nakupujme jednotně všem žákům pomůcky, které jim i po vyučení zůstávají. Po nákupu je každému rodiči předloženo vyúčtování. U oboru vzdělání kadeřník jde o částku cca 4.500,-- Kč na nákup nůžek, hřebenů, natáček, vysoušeče, břitvy apod., obor vzdělání kuchař číšník platí 1 500, -  Kč  na  zakoupení sady profesionálních nožů a obor vzdělání zedník  si zakupuje za 1 000,-- Kč pracovní nářadí, např. vodováha, olovnice, hladítka, zednická lžíce atd. Ostatní obory používají školní vybavení.

Má škola vlastní školní jídelnu?

V objektu Školní 664 se nachází pro ubytované žáky,  dojíždějící žáky a zaměstnance školy školní jídelna. Strávníci mají možnost si vybrat ze dvou nabízených jídel vysoké kvality a skladby. Cena oběda činí 30,- Kč. Ubytovaní žáci platí za celodenní stravování 64,- Kč za den, bezhotovostním způsobem formou záloh nebo hotově do pokladny školy.  Stravování mimo objekt Školní je zajišťován ve smluvních zařízením. V objektu Spojovací ve výdejně obědů SOŠ a SOU Neratovice.

Umožňuje škola ubytování pro dojíždějící?

Naše škola v současné době nemá vlastní domov mládeže.

Kde shánět učebnice?

Rodiče shánějí i platí svým dětem učebnice. Doporučujeme zavedené obchody s učebnicemi a zejména internetová knihkupectví.

Začátkem školního roku organizuje škola burzu učebnic, kde mohou žáci koupit levněji učebnice od spolužáků z vyšších ročníků a případně prodat své učebnice.

Pro žáky ze sociálně slabších rodin škola na základě  odůvodněné žádosti zákonného zástupce zapůjčí  učebnice   zdarma.

Jak je to s ochrannými pracovními pomůckami?

Žáci dostávají od školy zdarma podle oboru vzdělání některé ochranné pracovní pomůcky – oděv (plášť, montérky, košile apod.). Pro zajištění OPP je nutné zaslat včas dotazník s velikostí oděvu. Obuv si zpravidla žáci hradí sami.