Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog

Náplň práce speciálního pedagoga

Mgr. Iveta Trhoňová   mail: trhonova.iveta@sosasou.cz   tel: 313 100 711, 607 046 275

Konzultační hodiny: ST 10:55 - 11:40

  • Vyhledává a diagnostikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Provádí dlouhodobou a krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti
  • Podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování
  • Upravuje školní prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktický materiál
  • Realizuje individuální konzultace pro rodiče a komunikuje s nimi