Aktuality

Studenti navštěvují zajímavé exkurze a účastní se vzdělávacích projektů.

Exkurze - Archivní areál Chodovec

Exkurze Archivní areál Chodovec

Dne 1. 2. 2024  se žáci prvního ročníku oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili exkurze do Státního oblastního a Národního archivu v Praze Chodovci. Exkurze začala přednáškou pana Martina Sováka o soustavě archivů a o archiváliích, které můžeme v archivu najít a dozvěděli jsme se, jak s nimi archiváři pracují a od jakých původců archiválie získávají. Potom jsme absolvovali „cestu archiválií“ a prohlédli si v archivu všechna pracoviště od příjmu písemností na rampě přes jejich dezinfekci, třídění, uspořádání a zapisování do počítače, ukládání do pořadačů a opravu poškozených dokumentů v restaurátorské dílně. Vzhledem k tomu, že dnes se již většina památek digitalizuje, viděli jsme i pracoviště digitalizace, kde se v současné době digitalizují záznamy o prvním sčítání lidu. Navštívili jsme také badatelnu, kde jsme mohli sledovat badatele při práci s archiváliemi a pan Martin Sovák nás seznámil s badatelským řádem. Viděli jsme zde i původní mikrofilmy, se kterými dříve badatelé pracovali a museli je prosvěcovat ve velkých čtečkách. V depozitáři jsme si prohlédli uložené archiválie. Nejvíce nás zaujal originál listiny císařského generalissima Albrechta z Valdštejna z poloviny 17. století, matriční knihy, do kterých se zapisovaly i údaje o povoláních rodičů, snoubenců a svědků. Mohli jsme si prohlédnout  záznamy v matrikách z Obříství a našli jsme zde zápisy o Bedřichu Smetanovi, který v našem regionu pobýval.