Aktuality

Studenti navštěvují zajímavé exkurze a účastní se vzdělávacích projektů.

Exkurze v ČNB

Lidé a peníze

Dne 6. 2. 2024 se studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní  činnost  SOŠ a SOU Neratovice zúčastnili exkurze do České národní banky v Praze.

Po kontrole účastníků bankovní policií se všichni přemístili do sálu, kde zhlédli dokumentární film o vývoji peněz a vzniku banky. Dále jsme se dozvěděli, že patrony banky jsou Světlonoš, který s pochodní v ruce dohlíží na finanční trh, pečuje o cenovou stabilitu a lev, který střeží českou korunu a je symbolem majestátu.

ČNB podporuje vyvážený a plynulý rozvoj finančního trhu, udržuje stabilitu české měny. V jednotlivých expozicích trezorové místnosti jsme se seznámili s vývojem peněz a financí na území ČR od pazourku až k digitálním penězům. Nejzajímavější pro nás byla část expozice týkající se padělků a jejich stupňů nebezpečnosti a také expozice o ochranných prvcích na našich bankovkách. Tyto ochranné prvky jsme si mohli zkontrolovat na svých bankovkách. Další zajímavé informace jsme získali z panelů expozice o peněžním oběhu v jednotlivých historických obdobích, o inflaci a o tom, jak efektivně zacházet se svými financemi. Prohlédli jsme si originál zlaté mince, potěžkali jsme si jednu zlatou cihlu, která vážila 12,5 kg zlata a zjistili jsme, že by z nás bankovní lupiči nebyli.

Drahoslava Dajčová a Dana Strachová