Organizace školy - Školská rada

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY SOŠ a SOU Neratovice

 

Složení ŠR 

Předseda školské rady : Miloslav Mišner – zástupce zřizovatele
Místopředseda školské rady : Jana Pirunčíková – zástupce pedagogických pracovníků
Člen školské rady : Jaroslava Soukupová– zástupce zřizovatele
Člen školské rady : Jana Havlíková – zástupce pedagogických pracovníků
Člen školské rady : Marcela Brzobohatá - zástupce rodičů a zletilých žáků
Člen školské rady : Klára Netuková - zástupce rodičů a zletilých žáků