O škole - Digitalizujeme školu

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice se aktivně zapojuje do grantových projektů.

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
- KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 Digitalizujeme školu - leták (.pdf)

 

Image