Bufet & automaty

Žáci mohou využít další možnosti doplňkového stravování.

Školní BUFET

Žáci mají možnost využít pro účely doplňkového stravování školní bufet, který je v areálu SOU (Spojovací).
Bufet je umístěn v zadní části modrého pavilónu (dílny OV) se samostatným vchodem směrem od fialového pavilónu.

Nápojové automaty

Automat pochutin a nápojů