O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Odborný výcvik

1. Provoz týkající se aktivit určených žákům

od 1.9. do 30.6.

2. Dojíždění žáků

(více než dvě třetiny žáků) - maximální vzdálenost: 35 km,

  • druh dopravy: autobusem, vlakem, na kole,
  • časový údaj: 50 minut, 

3. Začátek vyučování:

V 7,00 hodin.

Žáci i zaměstnanci vcházejí do školy vrátnicí. Nástup na pracoviště – dílny OV - šatny se odemykají v 6.30 hod. Každý žák má k dispozici šatní skříňku, kde si odkládá boty i oděv. Na své náklady si zajistí zámek ke skříňce. Šatna je uzamčena příslušnou službou z řad učitelů OV. Odchod žáků v průběhu dopoledne v dílnách OV je možný pouze přes vrátnici, a to na základě propustky potvrzené učitelem OV. Tuto propustku odevzdá žák při odchodu z budovy vrátné objektu. Propustky se vrací ZŘ. Během dne je šatna uzamčena. V případě odchodu žáka z výuky, si žák vyžádá od služby klíče od šatny, po odchodu uzamkne a odevzdá zpět učiteli.

Kadeřnická provozovna – dojíždějící žáci vchází do školy hlavním vchodem - vrátnicí a přezouvají a převlékají se v šatně v suterénu. Klíč od své skříňky obdrží po zaplacení vratné zálohy Kč 50,-. Odchody z OV během dne hlídá učitel OV.

Provozní doba na jednotlivých pracovištích odborného výcviku:

Kadeřnice

1. ročník: Neratovice Pondělí – Pátek 8:00 – 14:30
2. ročník, 3. ročník: Nymburk Pondělí 10:00 – 17:30
Úterý 10:00 – 17:30
Středa 7:00 - 14:30
Čtvrtek 7:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 14:30
Ml.Boleslav Pondělí 7.30 – 14:30
Úterý 7:30 – 14:30
Středa 7:30 – 14:30
Čtvrtek 7:30 – 14:30
Pátek 7:30 – 14:30
Mělník Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 15:00
Od 15:00 – 15:30 hodnocení dne a úklid pracoviště.

 

 Kuchař- číšník 

PP Školní jídelna  2.ročník   ranní směna 7:00 – 13:30 hodin
 3.ročník  ranní směna 6:30 – 14:00 hodin

Smluvní pracoviště, pracovní doba 1. a 2. ročníku je 6:30 hodin, ve 3. ročníku je 7:30 hodin včetně přestávky na oběd. Pracovní doba se řídí pracovní dobou jednotlivých smluvních pracovišť v návaznosti na uzavřenou pracovní smlouvu.

Rozvrh provozu školní kuchyně a jídelny v rámci výuky odborného výcviku

1.UOV  6,30 hod. nástup žáků, kontrola pomůcek, hygiena, prac. oblečení,rozdělení úkolů, příprava snídaní a svačin
8,00 hod. příprava oběda (mezi 8,00 – 9,00 mají žáci nárok na 10 min. přestávkysvačina)
10,40 – 11,00 oběd
11,00 – 12,30 výdej , úklid pracoviště
12,30 – 13,00 normování, rozdělení úkolů na druhý den, žáci odchod z pracoviště(suroviny) 3.roč. -14,00
2.UOV 10,00 hod. nástup žáků na odpolední směnu, kontrola pomůcek, hygiena,pracovní oblečení, rozdělení úkolů, příprava na obsluhu
11,00 – 13,00 obsluha, dodržování všech zásad jednoduché obsluhy
13,00 – 13,30 úklid pracoviště, svačina 10 minut
13,30 – 14,30 normování večeře
14,30 – 16,30 příprava večeře
16,30 - 16,50 výdej večeře, úklid
16,00 – 17,00 večeře žáků – 20 minut
17,00 odchod žáků 2. ročníků
17,30 odchod žáků 3. ročníků

 

Prodavač 

1.ročník: TESCO   ranní směna: 7:00 – 13:30 hod.
2.ročník: TESCO  ranní směna: 7:00 – 13:30 hod.
3.ročník: TESCO  ranní směna: 7:00 – 14:30 hod.
Smluvní pracoviště:  ranní směna: 7:00 – 14:30 hod
 odpolední směna: 10:30 – 18:00 hod.

 

Operátor skladování 

1. ročník   Spojovací 632 (PC)  7:30 – 14:00 hodin jen Po 
 TESCO  7:00 – 13.30 hodin Út. - Pá.
2. ročník  TESCO a sml. prac.  7:00 – 13:30 hodin
3.ročník TESCO a sml. prac. 7:00 – 14:30 hodin

 

Karosář 

1. ročník   dílny OV  7:00 – 13:30 hodin 
2. a 3.ročník   smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hodin nebo podle SP
 svářečská škola  7:00 – 14:30 hodin

 

Automechanik 

1. ročník  dílny OV  7:00 – 13:30 hod. 
2. ročník   smluvní pracoviště  7:00 – 13:30 hod. nebo dle SP
3. ročník  smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hod. nebo dle SP

 

 Zedník

1.ročník   školní akce  7:00 – 13:30 hod. 
2.ročník  školní akce nebo smluvní pracoviště  7:00 – 13:30 hod. nebo dle SP

 

 Instalatér 

1. ročník   dílny OV   7:00 – 13:30 hod.
2. ročník  smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hod. nebo podle SP
3. ročník  svářečská škola  7:00 – 14:30 hod.
 smluvní pracoviště  7:00 – 14:30 hod. nebo podle SP 
V tomto čase je započítána doba 30 minut na oběd.

 

4. Ukončení vyučování

1.ročníky 13:30 hod.,

2. – 3. ročníky ve 14:30 hodin, jen obory

5. Vyučovací hodina

- délka trvání:   60  minut, zařazování velkých prověrek, testů: pokud  jsou  prováděny  kontrolní  práce,  zpravidla  trvají  celý  den.

6. Přestávky

-    zařazení v režimu a délka trvání:
1.  přestávka  je v   9,00 hodin  až  9,15  hodin,    délka  trvání  15  minut
2.  přestávka  je  ve  11,15   až   11,45    hodin,    délka  trvání  30  minut
možnost pobytu venku: na  některých  pracovištích  je  možný  pobyt  venku,  v objektu Spojovací 632 - v dílnách  jsou  k dispozici  2 hřiště a stoly na stolní tenis. Stejně jako u teoretického vyučování je polední přestávka považována za přerušení výuky a škola nezodpovídá  za chování žáků a případné vzniklé následky.