O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Režim a provoz odborných učeben

Žáci jsou seznámeni s řády učeben vždy v první hodině výuky nebo odborného výcviku nebo na prvním sezení domova mládeže ve školním roce. Učitel, vychovatel nebo učitel OV o tom učiní zápis do třídní knihy, deníku OV nebo deníku výchovné skupiny. Je dbáno na to, aby byli dostatečně poučeni i žáci, kteří na první hodině nebo na první schůzce chyběli. Řády jsou vyvěšeny na viditelném místě v místnosti.