O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže