O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Stravování

1. Způsob zajištění oběda

  1. Obědy zajišťuje škola ve školní výdejně obědů, fialový pavilon, 1.patro. Žáci využívají k objednání stravy portál www.strava.cz a při odebrání oběda čipové karty, čipové přívěsky nebo čipové ISIC karty.
  2. Zajištění obědů pro žáky a zaměstnance objektu Spojovací 632 je ve školní výdejně obědů, fialový pavilon, 1.patro. V objektu Školní 664 je oběd zajištěn ve školní jídelně, která je součástí budovy.

2. Zajištění stravování během teoretického vyučování

hlavní stravování - viz bod 1,
výdej oběda v polední přestávce od 11:00 hodin do 13:30 hodin. – výdejna, odborný výcvik – 11,15 – 11,45 hod. - výdejna, výdej oběda ve školní jídelně od 11,35 do 12,05 hod. - SOŠ, 11,50 – 12,15 hod. – kadeřnice.

3. Zajištění stravování během praktického vyučování

prakticky  na  všech  pracovištích  odborného  výcviku  je  možnost  teplého  oběda.  Buď  je  tato  možnost  ve  vlastním  zařízení , nebo  ve  smluvních  stravovacích  zařízeních, doba  vydávání  oběda  je pro kadeřnice - 11,50-12,15 hod., v dílnách OV – 11,15 – 11,45 hod. možnost  doplňkového  občerstvení  je  prakticky  na  všech  pracovištích během 1. a 2. přestávky, polední přestávky – Školní a v objektu Spojovací – školní bufet.  Také  jsou  na  některých  místech  prodejní  automaty. Stravování při praktickém vyučování zajišťuje OV.

4. Režim školních svačin

nejsou centrálně zajištěny, zabezpečují si je žáci nákupem nebo si je přinesou z domova.

5. Doba vymezená pro konzumaci oběda žáka

v teoretickém vyučování v objektu Spojovací 632  od 11:00 hodin do 13:30 hodin., dle rozvrhu
v teoretickém vyučování v objektu Školní 664 od 11,35 do 12,05 hodin, tj. 30 minut,
v praktickém vyučování na všech odloučených pracovištích: od 11,00 do 11,30 hodin, tj. 30 minut., v dílnách OV 11,15 do 11,45 hodin, tj. 30 minut, kadeřnice v objektu Školní: 11,50 – 12,15 hod., tj. 25 minut.

6. Stravování cizích strávníků

režim stravování pro cizí strávníky /možnost stravování, prodej přes ulici, vyhrazené stoly, čas vyhrazený pro cizí strávníky/:
možnost stravování pro cizí strávníky funguje od 1.9.2001, a to na vyhrazených stolech v době mimo vydávání jídel pro žáky a zaměstnance SOŠ a SOU Neratovice.

7. Pitný režim

Zajištění pitného režimu: každý žák si zajišťuje vlastními prostředky. Během dne je možné nakoupit ve školním bufetu nebo v nápojových automatech.
Druhy nápojů: minerální vody, džusy, multivitamínové nápoje, čaj nebo káva.
Frekvence podávání a způsob: dle potřeby žáků, o přestávkách.
Manipulace s nápoji: nápoje žáci konzumují v jídelně u školního bufetu, nebo na místech tomu určených – odpočinkové kouty, ve třídách konzumují pouze některé druhy nápojů.
Instalace automatů s nápoji, sortiment, údržba: v jednotlivých objektech školy je instalován jeden nápojový automat firmy Coca Cola, kde je možné nakoupit nápoje od této firmy. V objektu Školní se nachází automaty 2 – na nápoje studené a teplé. Údržbu provádí firmy - automaty jsou pravidelně každý týden doplňovány.