O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Nakládání s odpady

Odvoz odpadů zajišťuje smluvně specializovaná firma, na odloučených pracovištích majitelé nemovitostí nebo přímo sjednané specializované firmy.

Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat pravidlo třídění odpadů. Na každém patře i pavilonu jsou umístěny odpadové nádoby na papír a plast, ve třídách jsou odpadkové koše na komunální odpad.

Uklízečky toto pravidlo rovněž dodržují a vynášejí odpad do samostatných kontejnerů pro papír, plast a ostatní komunální odpad.