O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Školní bufet – Spojovací

Žáci mají možnost využít pro účely doplňkového stravování školní bufet, a to od 8.00 hod. do 13.00 hod. v době přestávek.

Za provoz bufetu zodpovídá p. Bajramovičová. Školní bufet se nachází v zadní části pavilónu dílen OV se samostatným vchodem. Ke konzumaci zakoupeného jídla a nápojů slouží i jídelna.