O škole - Základní informace

Základní informace o teoretické výuce, odborném výcviku a domově mládeže

Parkování

Do objektu Spojovací 632 mohou vjíždět osobní automobily v tomto pořadí: služební vozidla, vozidla návštěv školy a soukromá vozidla zaměstnanců. Veškerý pohyb vozidel zapisuje vrátná školy do určeného sešitu - datum, SPZ, jméno řidiče + počet spolujezdců, čas příjezdu a odjezdu. Automobily vjíždí do areálu prostřednictvím brány u vrátnice, která je otevírána vrátnou automatickým ovladačem. Služební vozidla mají k dispozici dálkový ovladač. Za parkování vozidel zodpovídá vrátná školy. Pro služební vozidla a návštěvy školy je vyhrazeno parkoviště u oranžového pavilónu, pro soukromá vozidla parkoviště u vrátnice školy. V případě, že místo pro parkování soukromých vozidel zaměstnanců školy je zaplněno, vrátná ve výjimečných případech povolí vjezd na parkoviště pro služební vozidla.

Předpokladem je dodržování pravidel vhodného parkování (parkování na vyhrazeném místě). V případě porušení pravidla bude pro zaměstnance vydán zákaz parkování na pozemku školy (povinností zaměstnavatele není zajistit parkování pro soukromá vozidla zaměstnanců).

Přes noc jsou služební vozidla uložena v garážích školy, nebo jsou zaparkována na parkovišti pro služební vozidla, popř. v dílnách OV. Pokud ředitelka školy povolí používat služební vozidlo k soukromým účelům, řídí se tato skutečnost organizační směrnicí o řízení autoprovozu.

V objektu Školní se používá pro parkování služebního vozidla prostor u školní jídelny nebo před školou. Soukromá vozidla zaměstnanců jsou zaparkována před budovou školy. Ve výjimečných případech je auto přes noc uloženo v garáži v zadní část budovy.