Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

29-42-M/01 Analýza potravin
čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. 5. 2009, č. j. 9 325/2009-23.

Profil absolventa:

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni pro výkon ve sféře podnikatelské i zaměstnanecké činnosti.

Studiem se žáci připravují na kontrolu jakosti při výrobě potravin, zajišťují vstupní, mezioperační a vý-stupní kontrolu potravinářských surovin, polotovarů a hotových výrobků.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven pro práci laboranta v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích a institucích zabývajících se mikrobiologickými, chemickými, biologickými a fyzikálně-chemickými rozbory, např. v provozních laboratořích potravinářských závodů, státních laboratořích inspekce potravin, soukromých akreditovaných laboratořích, úpravnách vod a čistírnách odpadních vod a v institucích ochrany životního prostředí.

Další možnost uplatnění: výrobní provozy potravinářských závodů, oblast nákupu surovin a pomocných látek, odbyt a prodej surovin a potravinářských výrobků, obchodní firmy v oblasti marketingu, oblast kontroly a péče o životní prostředí.

Absolventi dovedou uživatelským způsobem využívat výpočetní techniku, orientují se v základech ekonomické stránky výroby a servisu alespoň na úrovni potřebné pro živnostenské podnikání, mohou se ucházet o pomaturitní nebo vysokoškolské studium.