Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

36-52-H/01 Instalatér

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, č. j. 6907/2008-23.

Profil absolventa:

Cílem je příprava na samostatné vykonávání instalatérské práce, jako je montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení, plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech občanské případně průmyslové výstavby , žáci se naučí svářet kovové materiály a plasty. 
Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P 2, ZK 11 P 2, 3, ZP 912 – 9 W 31, ZP 942 – 8 W 31 a kurzu lisovaných spojů.
Hlavní předměty: instalace vody a kanalizace, materiály, vytápění , plynárenství, odborné cvičení.
V prvním ročníku tohoto oboru vzdělání se žáci učí v učňovských dílnách přímo ve škole. Ve druhém a třetím ročníku se učí v provozech vybraných podniků pod přímým dozorem instruktora. Učitel odborného výcviku při pravidelných návštěvách dbá, aby žáci prošli všemi činnostmi, které ukládají osnovy. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost práce, neboť veškerá výuka probíhá za plného provozu. Žáci tohoto oboru získají ve třetím ročníku svářečský průkaz a základní kurz sváření plastů. Pokud žáci konají produktivní práci, získávají přiměřenou odměnu. V prvním ročníku žáci dostávají pracovní oděv i boty.