Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

23-55-H/02 Karosář

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.

Profil absolventa:

Cílem oboru je se naučit číst technické výkresy, pořizovat jednoduché náčrty výrobků, stanovovat spotřebu materiálu při výrobě nebo opravě karoserie nebo její části, naučit se pracovat s ručními mechanizovanými nástroji a klempířskými stroji, zvládnout práce při ručním tváření a spojování plechů, provádět základní nátěry plechů a částí karoserií, naučit se svařovat plamenem, řezat kyslíkem, pájet natvrdo, svařovat elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře, rovnat díly po svařování. Žáci získávají i řidičské oprávnění pro řízení vozidel skupiny B. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01, ZK 311 W01, ZK 31, 32-S-1,2,3.


Hlavní předměty: technologie, strojírenská technologie, strojnictví, technická dokumentace, silniční motorová vozidla, ŘMV.


V prvním ročníku se žáci OV učí ve škole přímo v dílnách. V prvním pololetí 2. ročníku se žáci účastní svářečského kurzu. Ve 2. pololetí 2. ročníku a ve třetím ročníku se učí v provozovnách odborných podniků pod přímým dozorem instruktora. Učitel odborného výcviku při pravidelných návštěvách dbá, aby žáci prošli všemi činnostmi, které ukládají osnovy. Zvláštní důraz je kladen na bezpečnost práce, neboť veškerá výuka probíhá za plného provozu. Žáci tohoto oboru vzdělání získají ve druhém ročníku svářečský průkaz a ve třetím ročníku řidičské oprávnění skupiny B.