Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Profil absolventa:

Cílem studia je příprava odborníků k provádění oprav silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků, provádění kontrol a oprav jejich jednotlivých částí, provádění montážních a demontážních prací, obsluha základních diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel a jejich částí. Součástí je i získání řidičského oprávnění skupiny B,C. Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. 
Hlavní předměty: automobily, elektrotechnika, opravárenství a diagnostika, strojnictví, strojírenská technologie, technické kreslení, ŘMV.

Odborný výcvik žáků prvního ročníku tohoto oboru vzdělání probíhá v dílnách učiliště. Druhý a třetí ročník se koná odborný výcvik v provozovnách podniků pod dozorem instruktorů. Učitel odborného výcviku provozovny objíždí a kontroluje, zda jsou dodržovány učební plány. Po půl roce se žáci na provozovnách vystřídají. Chceme, aby každý z žáků prošel více pracovišti, neboť tak pozná práci ve značkových opravnách i v běžném provozu. Ve třetím ročníku získají žáci svářečský průkaz a řidičské oprávnění skupiny B a C. Na začátku prvního ročníku jsou žáci vybaveni montérkami a pracovní obuví. Pokud žáci konají produktivní práci, získají za ni přiměřenou odměnu.