Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

36-67-H/01 Zedník

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Profil absolventa:

Cílem je získání znalostí o používaných materiálech a stavebních technologiích. Žák se naučí vyzdívat zdivo z různých materiálů, osazovat stavební prefabrikáty, provádět vnitřní a vnější omítky, jednoduché izolatérské, betonářské, železářské, kladečské a obkladačské práce, ovládat dokončovací práce na stavbách a základní práce při provádění oprav a rekonstrukcí budov. 
Odborný výcvik tohoto oboru vzdělání probíhá v prvním a ve druhém ročníku pod dozorem učitele odborného výcviku na akcích školy nebo na různých stavbách, kde je pro žáky sjednávána práce a ve třetím ročníku pod dozorem instruktora na sjednaných pracovištích. V prvním ročníku žáci dostávají pracovní oděv i boty. Pokud konají produktivní práci, získávají za ni přiměřenou odměnu.
Hlavní předměty: stavební technologie, materiály, přestavby budov, odborné kreslení, stroje a zařízení pro stavební práce.