Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

66-51-H/01 Prodavač

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 6. 2007, č. j. 12 698/2007-23.

Profil absolventa:

Cílem vzdělávání je orientovat vědomosti a dovednosti žáků na celou oblast obchodu a připravit je na povolání prodavač tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně pracovat ve všech typech jednotek různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách. Hlavní předměty: ekonomika, obchodní provoz, administrativa prodeje, obchodní počty, účetnictví, psychologie prodeje, propagace, zbožíznalství a cizí jazyk.
Odborný výcvik u oboru prodavač probíhá ve všech ročnících na několika odloučených pracovištích SOŠ a SOU Neratovice (např. TESCO Mělník) pod dozorem 2 učitelů OV. Pracovní pláště i obuv žáci dostávají zdarma. Pokud žáci konají produktivní práci, získávají za ni přiměřenou odměnu.