Obory SOŠ a SOU

SOŠ a SOU Neratovice poskytuje výuku v následujících oborech

66-53-H/01 Operátor skladování

Image

RVP: Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008, č. j. 6 907/2008-23.

Profil absolventa:

Cílem je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro jejich uplatnění v různých typech velkoskladů. Hlavní předměty: ekonomika, technologie skladování, administrativa skladování, mechanizační prostředky, zbožíznalství.
Odborný výcvik u oboru operátor skladování probíhá v 1. ročníku střídavě v odborné počítačové učebně, na odloučeném pracovišti firmy TESCO nebo na odborné učebně prodavačů, a to pod dozorem 2 učitelů OV. Pracovní pláště i obuv žáci dostávají zdarma. Pokud žáci konají produktivní práci, získávají za ni přiměřenou odměnu.